Analizator spalin Testo 330-1 LL Facelift Zestaw

 • Manufacturer: TESTO
 • Availability: None None

Analizator spalin Testo 330 LL umożliwia przeprowadzenie profesjonalnych i precyzyjnych pomiarów parametrów kotłów olejowych, gazowych itp. Oferowany miernik spalin posiada kolorowy wyświetlacz, umożliwiający wizualizację pomiarów np.: wyświetla komunikaty objaśniające proces dokonywania pomiarów oraz proste do interpretacji symbole i kolorowe znaczniki, umożliwiające natychmiastową interpretację uzyskanych wyników.
Głównym elementem nowego sposobu przetwarzania i graficznej interpretacji danych jest tzw. macierz spalin. Po przeprowadzonej analizie spalin, macierz określi czy wartości CO i O2, jak również pozostałe parametry pomiarowe, znajdują się w dopuszczalnym zakresie (zielony) i czy system grzewczy jest optymalnie ustawiony. Jeżeli zapamiętane dane pomiarowe, znajdują się poza zakresem optymalnym, macierz spalin dostarcza istotnych informacji dotyczących koniecznej regulacji systemu grzewczego.

Analizator spalin Testo 330 LL to profesjonalny miernik dla instalatorów i inspektorów, o wzmocnionej konstrukcji, odpornej na najcięższe warunki pomiarowe. Oferowany miernik spalin umożliwia pomiar wszystkich podstawowych parametrów, takich jak:

 • sprawność spalania
 • temperatura spalin
 • temperatura powietrza do spalania
 • współczynnik nadmiaru powietrza
 • strata kominowa
 • ciąg
 • szczelność instalacji gazowej
 • O2
 • CO
 • CO2
 • NO

 

Funkcje/cechy:

 • Intuicyjne menu
 • Pomiar ciśnienia do 300 mbar
 • Pomiar temperatury powietrza
 • Pomiar nierozcieńczonego CO
 • Test szczelności instalacji gazowej
 • Pomiar ciągu
 • Opcjonalny pomiar NO, CO lub CO2 w otoczeniu, pomiar różnicy temperatur i/lub różnicy ciśnień
 • Wskazania poziomu CO do 30,000 ppm, bez uszkodzenia celi pomiarowej CO
 • Rejestracja danych pomiarowych - pomiar ciągły do 120 min
 • Graficzne przetwarzanie danych pomiarowych
 • Żywotność cel O2/CO nawet do 6 lat
 • Paliwa definiowane przez użytkownika
 • Interfejs Irda i Bluetooth™ do transmisji danych do komputera / drukarki
 • Wydruk danych za pomocą opcjonalnej drukarki bezprzewodowej
 • Duży, kolorowy wyświetlacz LCD 320x240 pikseli
 • Łatwe podłączenie sondy za pomocą szybkozłączki
 • Wbudowany wykraplacz kondensatu
 • TUV (°C, O2)
 • EN 50379 część 2 dla O2, °C, hPa
 • EN 50379 część 3 dla CO
 • Klasa zabezpieczenia IP 40

 

Zastosowanie:

 • Pomiar sprawności spalania
 • Pomiar temperatury spalin
 • Pomiar współczynnika nadmiaru powietrza
 • Pomiar straty kominowa
 • Pomiar ciągu
 • Test szczelności instalacji gazowej
 • Pomiar O2, CO, CO2 lub NO

 

Wyposażenie zestawu:

 • Analizator testo 330-1 (cela O2 i CO bez H2)
 • Sonda spalin,
 • Drukarka (opcjonalnie)
 • Ładowarka USB
 • akumulator
 • Walizka
 • certyfikat kalibracyjny
 • Instrukcja obsługi