O firmie

MARGAB został założony w 1987 roku.Korzenie naszej firmy wywodzą się z Zakładu Remontowego Energetyki w Gdańsku gdzie zdobyliśmy doświadczenie w remontach turbozespołów.

CIEPŁOWNICTWO - ZUR MARGAB świadczy usługi w zakresie: doradztwa technicznego, projektowania, sprzedaży, kompletacji dostaw częściowych i kompletnych kotłowni i węzłów ciepłowniczych dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych. Firma realizuje prace w zakresie ciepłownictwa, ogrzewania, wodociągów i kanalizacji, układów regulacyjnych i kontrolno-pomiarowych.
czytaj wiecej

 

SERWIS i NAPRAWY - Od 1973 roku świadczyliśmy usługi w elektrociepłowni w  Gdańsku .Pracując tam  zdobyliśmy doświadczenie w remontach turbozespołów, kotłów , automatyki  , armatury kontrolno - pomiarowej zarówno w kraju jak i na wielu kontraktach zagranicznych. W roku 1987 utworzyliśmy ZUR MARGAB, pierwszą w Polsce w pełni prywatną firmą remontującą turbiny parowe i kotły. Posiadamy uprawnienia Dozoru Technicznego na remont i montaż tych urządzeń.
czytaj więcej

CZYSZCZENIE CHEMICZNE - Znając problemy naszych klientów i urządzeń przez nich eksploatowanych rozszerzyliśmy usługi o chemiczne czyszczenie kotłów i instalacji ciepłowniczej. Główną przyczyną awarii kotłów jest ich zakamienienie, pogarszające sprawność i zwiększające koszty eksploatacji nawet o 50 %. Kamień powoduje pękanie płomieniówek i dna sitowego. W tym przypadku proponujemy oczyszczenie chemiczne kotła lub instalacji środkami ekologicznymi, sprawdzonymi, posiadającymi inhibitory korozji. Środki te nie wpływają degradująco na części wodne kotła i naturalne środowisko, nie wymagają utylizacji. Zakamienienie kotła może być skutkiem braku stacji uzdatniania wody lub jej uszkodzenia. Jesteśmy gotowi i ten problem Państwu rozwiązać.