Regulamin / RODO

 • Informacje Ogólne
  • Internetowy Sklep "MarGab", zwany dalej Sklepem:
   Właścicielem Sklepu jest:
   MarGab Sp.zo.o.
   ul. Pucka 38
   84-240 Reda
   Regon: 220734298
   NIP: 588-230-25-90
   Rachunek bankowy:
   PKO BP
   76 1020 1912 0000 9202 0080 0615
  • Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady sprzedaży w Sklepie.
  • Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  • Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te stają się obowiązujące od chwili opublikowania ich na stronach internetowych Sklepu.
 • Oferta
  • Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w Sklepie w momencie składania zamówienia.
  • Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta (chyba, że w opisie podano inaczej).
  • Dokładamy starań, aby informacje zawarte na stronach Sklepu były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie są one gwarantowane w jakikolwiek sposób. Zamieszczone wizerunki mają za zadanie przybliżyć wygląd oferowanych produktów i mogą różnić się w szczegółach od oryginałów. Przeznaczenie produktów jest określone wyłącznie w instrukcjach obsługi i zastosowania.
  • Zamieszczone na stronach Sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą również w każdej chwili ulec zmianie (n.p. wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta). Jeśli zmiana taka dotyczy towarów zamówionych przez Klienta sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i może anulowac zamówienie. Wszystkie ceny są podane z uwzględnieniem wszystkich podatków - tzw. ceny brutto.
  • Podane ceny nie zawierają kosztów pakowania i wysyłki
 • Zamówienia i Realizacja
  • Zamówienie realizowane jest w przeciągu 1-14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. Przy standardowych zamówieniach max. czas od momentu przyjęcia zamówienia do momentu wysłania paczki wynosi od 1-4 dni.
  • Zamówienia można składać:
  • Warunkiem koniecznym do rejestracji w Sklepie jest podanie prawdziwych informacji. W przypadku nieprawdziwego podania danych, konto po weryfikacji zostanie usuniete.
  • Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu.
  • Przyjęcie zamówienia będzie potwierdzone pocztą elektroniczną.
  • Minimalna wartość zamówienia to 20 zł. Przy zamówieniach poniżej tej kwoty, doliczana jest dodatkowa prowizja w wysokości 10 zł.
  • Przyjęcie zamówienie nie oznacza, że zostanie ono w pełni zrealizowane. Brak towaru w magazynie i związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania zostanie zgłoszone Klientowi.
  • Dokładamy wszelkich starań, aby ceny kształtowały się na jak najniższym poziomie. Ceny mogą ulegać zmianom, przy czym jeżeli nastąpi to w trakcie realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym powiadomiony i będzie mu przysługiwać prawo anulowania zamówienia.
  • Aktualny status realizacji zamówienia można sprawdzić na stronie internetowej Sklepu, po zalogowniu się na swoje konto.
 • Wysyłka i koszty
  • Paczki przesyłane są firmą kurierską  DHL.
  • Przy wpłacie na konto koszt wysłki to 19 zł brutto, przy usłudze za pobraniem 24 zl brutto
  • Istnieje możliwość osobistego odbioru towarów na terenie Gdańska, Redy.
  • Z chwilą odebrania przesyłki Klient otrzymuje paragon, gwarancję (jeżeli taka istnieje) oraz instrukcję obsługi (jeżeli taka istnieje).
 • Formy Płatności
  • Dla Państwa wygody akceptujemy poniższe formy płatności:
   • gotówka przy odbiorze
   • przelew na konto sklepu 
  • Do każdego zamówienia dołączany jest paragon lub faktura.
 • Reklamacje i Zwroty
  • Wszystkie oferowane przez nas towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub importera, o ile na ten towar jest udzielana gwarancja.
  • Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów. Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera badź dystrybutora towaru.
  • Jeżli dostarczony towar będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą bądź wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony wad. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora bądź importera. W przypadku wykrycia wady produktu prosimy, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym ze Sklepem, o odesłanie na nasz adres korespondencyjny wadliwego produktu wraz z paragonem oraz podstemplowaną przez nasz Sklep kartą gwarancyjną. Po uzyskaniu opinii producenta, dystrybutora bądź importera zwrócimy koszty zakupu bądź wymienimy towar na wolny od wad.
  • Reklamacji z powodu rożnic wynikających z wyglądu towaru na stronie internetowej, spowodowanych np: różnymi ustawieniami monitora nie uwzględnia się.
  • Klient ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towarów w terminie do 10 dni od ich wydania, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (...) ", Dz.U. Nr 22, poz. 271. Zwrot towaru odbywa się wyłacznie na koszt zwracającego.
  • Wszystkie przesyłki prosimy kierować na adres korespondencyjny Sklepu:
   MarGab Sp.zo.o.
   ul. Obwodowa 29a/U5 ; 84-240 Reda
  • Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.
 • Ochrona Danych
  • Wysyłając formularz rejestracyjny Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w nim zawartych w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną jest Klient, zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych", Dz.U. Nr 133, poz. 883.
  • Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta nie będa udostępniane osobom trzecim zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych, o której mowa wyżej.
 • Pozostałe Informacje
  • W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
  • Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres:
   sklep@margab.pl


   INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO - MARGAB SP. Z O.O.   Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

   Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest
   Margab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Redzie przy ul. Pucka 38 operator internetowej
   platformy handlowej dostępnej pod adresem www.margab.pl

   Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

   Napisz do nas. Dane kontaktowe: adres e-mail: biuro@margab.pl ,
   adres pocztowy: Margab Sp. z o. o. Pucka 38 84-240 Reda.

   Skąd mamy Twoje dane?

   Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi
   przez Ciebie na www.margab.pl

   Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez margab.pl?

   Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
   • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z margab.pl, w tym dokonywania
   transakcji, zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego
   konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych; realizacji umów zawartych w ramach umowy
   sprzedaży; obsługi reklamacji na margab.pl, obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz
   kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
   Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych
   i rachunkowych.
   Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego
   interesu margab.pl, którym jest:
   • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np.
   wyszukiwanie słów kluczowych
   • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami,
   • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami
   marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją
   zgodą - przez e-mail oraz telefon;
   • wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;
   • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
   • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie
   przestrzegania zasad wewnętrznych margab.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i
   zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
   • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych,
   zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz margab.pl między innymi pod kątem funkcjonalności
   tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb
   odwiedzających;
   • prowadzenie badań i analiz margab.pl, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej,
   poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
   • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz
   kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
   • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
   • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
   • prowadzenie analiz statystycznych;
   • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia
   przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
   Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
   • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
   • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
   • dostosowywania ofert i usług zgodnie z Twoją uprzednią aktywnością.
   Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją
   wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

   Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

   Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą
   z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
   • adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie ( osobie) i jej adresie .
   Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć
   z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z margab.pl
   Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.
   ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest
   dobrowolne.

   Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

   Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego
   rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia
   Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania
   zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo
   do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
   Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
   • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
   • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały
   zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania
   Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w
   celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze
   świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
   • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –
   możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość
   tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały
   usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia
   roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione
   podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
   • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej
   zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
   Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu
   nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony
   Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

   W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

   Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
   • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla
   celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
   • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego
   celu.
   Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

   Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

   Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na margab.pl oraz podmiotom wspierającym
   nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe,
   ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników margab.pl,
   wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane
   osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami
   i nadużyciami.
   Jeśli wyrazisz zgodę, możemy udostępnić Twoje dane organizacji pożytku publicznego, na rzecz
   której dokonasz wpłaty.


   Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

   Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu
   w celach:
   • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, •
   wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
   • zapobiegania nadużyciom i oszustwom, •
   statystycznych i archiwizacyjnych,
   • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
   Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do
   momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych
   zdarzeń wystąpi wcześniej.
   W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć
   udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.
   W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych
   będziemy przechowywać dane przez okres, w którym margab.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub
   dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich
   spełnienia przez organy publiczne.
   Jeżeli będziemy udzielali Ci wsparcia przy uzyskaniu kredytu, to okres przechowywania Twoich danych w tym celu
   będzie równy okresowi starania się o ten kredyt.

   Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

   Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu
   o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych,
   zatwierdzone przez Komisję Europejską.

   Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający
   na Twoje prawa?

   Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże
   nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać
   na Twoją sytuację.
   Profilowanie danych osobowych przez margab.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również
   w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie,
   w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.