Serwis

Regularne serwisowanie techniczne urządzeń energetycznych, w szczególności jednostek kotłowych wraz z infrastrukturą, gwarantuje ich długoletnią, ekonomiczną i zarazem bezpieczną eksploatację. Znacznie obniża stopień awaryjności urządzeń. Aby uzyskać odpowiedni efekt wysokiej i trwałej sprawności kotłów oraz innych urządzeń energetycznych należy systematycznie, przynajmniej raz w roku przeprowadzać ich konserwacje, regulacje palników itp., w ramach przeglądów techniczno-energetycznych. Często jednak okazuje się niewystarczająca regulacja palnika kotła raz w roku.
 
 Istnieje wiele czynników mogących powodować rozregulowanie palnika, co w konsekwencji oznacza nieekonomiczne spalanie paliwa i straty dla użytkownika. Warto się zastanowić czy nie tańsze w końcowym efekcie okaże się wykonywanie analiz kontrolnych składu spalin w okresach krótszych niż jeden rok. Optymalne czasookresy kontroli ustawienia palnika powinny być ustalane osobno dla każdej jednostki kotłowej.
 
Firma MarGab w ramach prowadzonego serwisu, wykonuje prace konserwacyjne i przeglądowo-regulacyjne oraz kompleksowe naprawy palników i części przypalnikowej kotłów gazowych, olejowych i gazowo-olejowych.
Chętnie odpowiemy Państwu na pytania związane z serwisowaniem kotłowni.
 
 Zachęcamy również do zawierania specjalnych umów serwisowych, obejmujących całokształt spraw związanych z eksploatacją urządzeń energetycznych